Katalog

Producent

Podręczniki, Publikacje okołopodręcznikowe Jest 4950 produktów.

na stronę
Pokazuje 1 - 24 z 4950 elementów
 • Podręcznik dla gimnazjalisty Bliżej biologii. Część 2 dzięki przejrzystemu układowi treści oraz bogatemu materiałowi ilustracyjnemu zachęca do poznawania tajników otaczającego świata przyrody. Jasny i przystępny język podręcznika z pewnością ułatwi każdemu uczniowi opanowanie wiedzy. Podręcznik został podzielony na działy tematyczne: Różnorodność o...

  30,81 zł
 • Wydanie 2008oprawa teczka stron 16Suwaki to jedna z metod powszechnie stosowanych w pracy z dziećmi, które mają trudności w czytaniu i pisaniu. Winda jest najczęściej używaną formą suwaka. Składa się z dwóch części: drzwi windy i ruchomego paska z sylabami. W zestawie znajdują się dwa rodzaje wind: dwusyl...

  11,45 zł
 • Podręcznik „Swoimi słowami”, uporządkowany według ponadczasowych problemów, pozwala na pogłębioną refleksję na temat człowieka i świata. Tematyczny układ tekstów umożliwia zapoznanie uczniów zarówno z dziełami klasycznymi, jak i współczesnymi. Ich dobór został dostosowany do możliwości poznawczych, a także zainteresowań gimnazjalistów. Jednocześnie...

  23,46 zł
 • Teczka 16 kolorowych kart A4 zeszyt 40 stron Suwaki to jedna z metod powszechnie stosowanych w pracy z dziećmi, które mają trudności w czytaniu i pisaniu. Zalecane są dla dzieci czytających wolno z powodu głoskowania, które uniemożliwia syntezę wyrazu. Tarcza została oparta na stosowanym przez terapeutów ...

  11,54 zł
 • Teczka 16 kolorowych kart A4 zeszyt 40 stron Suwaki to jedna z metod powszechnie stosowanych w pracy z dziećmi, ktore mają trudności w czytaniu i pisaniu. Zalecane są dla dzieci czytających wolno z powodu głoskowania, które uniemożliwia syntezę wyrazu. Pociągi służą do ćwiczenia czytania wyrazów jednosylabowych o różnej iloś...

  10,26 zł
 • Jest to pozycja adresowana do terapeutów oraz nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Przedstawiona w niej metoda zakłada, że każdy z nas posiada nie jedną, a siedem różnych inteligencji (teoria H. Gardnera). Są to: inteligencja słowna, wizualno-przestrzenna, logiczno-matematyczna, muzyczna, fizyczno-kinestetyczna, interp...

  41,02 zł
 • Teczka 16 kolorowych kart A4 zeszyt 40 stron W zestawie znajduje się 40 suwaków z powtarzającą się sylabą początkową (nagłosową) oraz 40 z powtarzającą się sylabą końcową (wygłosową). Na głowie gąsienicy zawsze zapisana jest sylaba powtarzająca się i od tego, czy jest to sylaba w wygłosie czy nagłosie, zależy, w którą stronę...

  11,85 zł
 • Część 2 - różnorodność organizmów, człowiek – anatomia, fizjologia i higienaSzczególną zaletą cyklu podręczników do biologii jest komunikatywny styl. Treści prezentowane sąw formie dialogu z uczniem za pośrednictwem prostego języka. Obrazowy wywód, urozmaicony licznymi przykładami, propozycje obserwacji zjawisk, prowadzenia doświadczeń...

  16,29 zł
 • Część 3 - jedność i zmienność życia na ZiemiSzczególną zaletą cyklu podręczników do biologii jest komunikatywny styl. Treści prezentowane sąw formie dialogu z uczniem za pośrednictwem prostego języka. Obrazowy wywód, urozmaicony licznymi przykładami, propozycje obserwacji zjawisk, prowadzenia doświadczeń rozwijają zainteresowania uczni...

  22,21 zł
 • Reprint "Elementarza" Mariana Falskiego z 1971 roku, który w różnych postaciach prawie przez sto lat towarzyszył pokoleniom siedmiolatków w ich pierwszej drodze do szkoły. Książka została starannie i pieczołowicie odtworzona na wzór wydania utrwalonego w pamięci wielu dorosłych Polaków....

  58,81 zł
 • Podręcznik przeznaczony dla uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie „sprzedawca” w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych. Zawarto w nim treści związane z klasyfikacją i opisem wyrobów znajdujących się w sprzedaży, ich właściwościami, sposobem pakowania, przechowywania i transportu. Materiał podzielono na trzy podstawowe r...

  19,01 zł
 • Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów technikum rolniczego, ogrodniczego, technologii żywności, żywienia i gospodarstwa domowego, weterynarii i hodowli koni; klas IV technikum na podbudowie szkoły podstawowej; klasy III technikum na podbudowie szkoły zasadniczej oraz dla słuchaczy III i IV semestru szkoły policealnej.Zawiera informacje dotyc...

  16,70 zł
 • Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat przetwórstwa spożywczego.Jest zgodny z programem nauczania 2307/MRiGŻ/1997.08.18 i pomocny w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu 341[01].Materiał nauczania został podzielony na 9 głównych działów:• klasyfikacja przemysłu spożywczego...

  24,44 zł
 • W podręczniku podano podstawowe informacje na temat struktury, funkcji i miejsca agrobiznesu w gospodarce oraz rynkowego otoczenia agrobiznesu i instytucji z nim związanych. Omówiono też ekologiczne, przestrzenne i międzynarodowe aspekty agrobiznesu. Ponadto zamieszczono informacje dotyczące form własności oraz ocenę sytuacji ekonomicznej firm agro...

  28,77 zł
 • Książka jest przeznaczona dla uczniów klas II, III i IV technikum mechanicznego o specjalnościach: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych; naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Polecamy ją także studentom uczelni technicznych.Omówiono w niej podstawowe zagadnienia mechaniki ruchu i budowy pojazdów samochodowych, ze szczególnym uwzglę...

  40,51 zł
 • Podręcznik do nauki przedmiotu budownictwo z technologią, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa.Omówiono w nim: pojęcia ogólne dotyczące budownictwa, miernictwo i grunty budowlane, roboty ziemne, fundamentowe, ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie.Publikacja zgodna ze stanem prawnym na dzień 0...

  26,83 zł
 • Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów technikum oraz słuchaczy szkoły policealnej, zawód: technik budownictwaCzęść druga cyklu Budownictwo z technologią zawiera charakterystykę robót murarskich, omówienie sposobów wykonywania ścian, schodów, stropów, dachów i ich pokryć. Autorzy przedstawili w niej systemy budownictwa uprzemysłowionego, meto...

  36,11 zł
 • Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa.W trzeciej części cyklu Budownictwo z technologią omówiono roboty wykończeniowe, budowle inżynierskie, projektowanie organizacji pracy i produkcji, organizację placu budowy oraz eksploatację maszyn i urządzeń budowlanych....

  16,70 zł
 • Podręcznik do nauki przedmiotu dokumentacja budowlana, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa.Podręcznik zawiera zwięzłe omówienie architektury starożytnego Egiptu, Mezopotamii, Grecji, Rzymu, średniowiecza, nowożytnej oraz współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem materiałów, konstrukcji i form arc...

  33,62 zł
Pokazuje 1 - 24 z 4950 elementów