Katalog

Podręczniki Jest 3040 produktów.

na stronę
Pokazuje 1 - 24 z 3040 elementów
 • Podręcznik dla gimnazjalisty Bliżej biologii. Część 2 dzięki przejrzystemu układowi treści oraz bogatemu materiałowi ilustracyjnemu zachęca do poznawania tajników otaczającego świata przyrody. Jasny i przystępny język podręcznika z pewnością ułatwi każdemu uczniowi opanowanie wiedzy. Podręcznik został podzielony na działy tematyczne: Różnorodność o...

  30,81 zł
 • Podręcznik „Swoimi słowami”, uporządkowany według ponadczasowych problemów, pozwala na pogłębioną refleksję na temat człowieka i świata. Tematyczny układ tekstów umożliwia zapoznanie uczniów zarówno z dziełami klasycznymi, jak i współczesnymi. Ich dobór został dostosowany do możliwości poznawczych, a także zainteresowań gimnazjalistów. Jednocześnie...

  23,46 zł
 • Część 2 - różnorodność organizmów, człowiek – anatomia, fizjologia i higienaSzczególną zaletą cyklu podręczników do biologii jest komunikatywny styl. Treści prezentowane sąw formie dialogu z uczniem za pośrednictwem prostego języka. Obrazowy wywód, urozmaicony licznymi przykładami, propozycje obserwacji zjawisk, prowadzenia doświadczeń...

  16,29 zł
 • Część 3 - jedność i zmienność życia na ZiemiSzczególną zaletą cyklu podręczników do biologii jest komunikatywny styl. Treści prezentowane sąw formie dialogu z uczniem za pośrednictwem prostego języka. Obrazowy wywód, urozmaicony licznymi przykładami, propozycje obserwacji zjawisk, prowadzenia doświadczeń rozwijają zainteresowania uczni...

  22,21 zł
 • Reprint "Elementarza" Mariana Falskiego z 1971 roku, który w różnych postaciach prawie przez sto lat towarzyszył pokoleniom siedmiolatków w ich pierwszej drodze do szkoły. Książka została starannie i pieczołowicie odtworzona na wzór wydania utrwalonego w pamięci wielu dorosłych Polaków....

  58,81 zł
 • Podręcznik przeznaczony dla uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie „sprzedawca” w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych. Zawarto w nim treści związane z klasyfikacją i opisem wyrobów znajdujących się w sprzedaży, ich właściwościami, sposobem pakowania, przechowywania i transportu. Materiał podzielono na trzy podstawowe r...

  19,01 zł
 • Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów technikum rolniczego, ogrodniczego, technologii żywności, żywienia i gospodarstwa domowego, weterynarii i hodowli koni; klas IV technikum na podbudowie szkoły podstawowej; klasy III technikum na podbudowie szkoły zasadniczej oraz dla słuchaczy III i IV semestru szkoły policealnej.Zawiera informacje dotyc...

  16,70 zł
 • Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat przetwórstwa spożywczego.Jest zgodny z programem nauczania 2307/MRiGŻ/1997.08.18 i pomocny w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu 341[01].Materiał nauczania został podzielony na 9 głównych działów:• klasyfikacja przemysłu spożywczego...

  24,44 zł
 • W podręczniku podano podstawowe informacje na temat struktury, funkcji i miejsca agrobiznesu w gospodarce oraz rynkowego otoczenia agrobiznesu i instytucji z nim związanych. Omówiono też ekologiczne, przestrzenne i międzynarodowe aspekty agrobiznesu. Ponadto zamieszczono informacje dotyczące form własności oraz ocenę sytuacji ekonomicznej firm agro...

  28,77 zł
 • Książka jest przeznaczona dla uczniów klas II, III i IV technikum mechanicznego o specjalnościach: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych; naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Polecamy ją także studentom uczelni technicznych.Omówiono w niej podstawowe zagadnienia mechaniki ruchu i budowy pojazdów samochodowych, ze szczególnym uwzglę...

  40,51 zł
 • Podręcznik do nauki przedmiotu budownictwo z technologią, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa.Omówiono w nim: pojęcia ogólne dotyczące budownictwa, miernictwo i grunty budowlane, roboty ziemne, fundamentowe, ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie.Publikacja zgodna ze stanem prawnym na dzień 0...

  26,83 zł
 • Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów technikum oraz słuchaczy szkoły policealnej, zawód: technik budownictwaCzęść druga cyklu Budownictwo z technologią zawiera charakterystykę robót murarskich, omówienie sposobów wykonywania ścian, schodów, stropów, dachów i ich pokryć. Autorzy przedstawili w niej systemy budownictwa uprzemysłowionego, meto...

  36,11 zł
 • Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa.W trzeciej części cyklu Budownictwo z technologią omówiono roboty wykończeniowe, budowle inżynierskie, projektowanie organizacji pracy i produkcji, organizację placu budowy oraz eksploatację maszyn i urządzeń budowlanych....

  16,70 zł
 • Podręcznik do nauki przedmiotu dokumentacja budowlana, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa.Podręcznik zawiera zwięzłe omówienie architektury starożytnego Egiptu, Mezopotamii, Grecji, Rzymu, średniowiecza, nowożytnej oraz współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem materiałów, konstrukcji i form arc...

  33,62 zł
 • Podręcznik do nauki przedmiotu projektowanie, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa.Traktuje o projektowaniu inwestycji, podstawach urbanistyki oraz projektowania architektonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania budynków mieszkalnych....

  29,55 zł
 • W podręczniku przedstawiono zasady sporządzania rysunków budowlanych technicznych i odręcznych oraz ich wymiarowania i opisywania, podstawy geometrii wykreślnej, a także zasady sporządzania szkiców i rysunków inwentaryzacyjnych. Podręcznik zawiera wykaz oznaczeń stosowanych na rysunkach budowlanych i przykłady do samodzielnego wykonania.Zastępu...

  26,91 zł
 • Książka jest przeznaczona dla uczniów technikum mechanicznego o specjalności: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych, zawód technik mechanik.Autor omawia w niej budowę i zasadę działania elementów oraz układów elektrycznychi elektronicznych stosowanych w samochodach. Przedstawia wiele przykładów nowoczesnych rozwiązań, jak: regulatory el...

  34,83 zł
 • Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów technikum chemicznego, mechanicznego, budowlanego. Jego ideą jest wskazanie uczniowi, który nie zdobywa kwalifikacji elektryka, zasad prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych spotykanych w jego zawodzie.Polecamy go również uczniom liceów profilowanych o profilach: elektronicznym i el...

  34,53 zł
 • Publikacja jest przeznaczona dla uczniów technikum elektronicznego, specjalność: elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa, zawód technik elektronik.Omówiono w niej elementy nastawcze i urządzenia pomiarowe, przetworniki, wzmacniacze, siłowniki, regulatory stosowane w nowoczesnej automatyce. Scharakteryzowano urządzenia analogowe i cyf...

  36,68 zł
 • Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów techników o kierunkach ekonomicznych oraz słuchaczy policealnego studium zawodowego o specjalności finanse i rachunkowość. Polecamy go także studentom studiów licencjackich.To rzetelny przegląd zagadnień związanych z gospodarką finansową zarówno w skali makro, jak i mikro. Publikacja zawiera aktualne tre...

  30,63 zł
 • Zbiór zadań znanego autora jest w znacznym stopniu dostosowany do zakresu programowego fizyki w gimnazjum. Stanowi nieocenioną, praktyczną pomoc dla nauczyciela - wzbogacając materiał zamieszczony w podręczniku, oraz dla ucznia - umożliwiając mu samodzielną pracę, np. przed klasówką lub sprawdzianem semestralnym....

  18,25 zł
 • Wydanie 2001 oprawa miękka format 16,5 x 23,5 cm ...

  32,50 zł
 • "Elementarz" Mariana Falskiego, którego pierwsze wydanie ukazało się w roku 1910, zrewolucjonizował metodykę nauki czytania w Polsce. Teksty wzbogacone pięknymi ilustracjami Janusza Grabiańskiego są przez wiele pokoleń Polaków darzone sentymentem. Dzisiaj należy on do klasycznych przykładów naszego podręcznikarstwa....

  48,86 zł
 • Podręcznik przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa.W podręczniku podano podstawowe wiadomości na temat konstrukcji budowlanych, uwzględniono ich klasyfikację oraz ogólne zasady projektowania. Wyjaśniono też główne pojęcia dotyczące statyki budowli. Omówiono statykę sił, warunki równowagi układów sił, ...

  34,53 zł
Pokazuje 1 - 24 z 3040 elementów